Jul 01, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Hồng lâu mộng dẫn tử
Tào Tuyết Cần - 曹 雪 芹 * đăng lúc 09:19:54 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1714
Hồng lâu mộng dẫn tử (Tào Tuyết Cần - 曹雪芹, Trung Quốc)
Thể thơ: Tản khúc (thời kỳ: Thanh)

紅樓夢引子

開辟鴻蒙,誰為情種?
都只為風月情濃。
奈何天,傷懷日,
寂寥時,試遣愚衷:
因此上,演出這悲金悼玉的《紅樓》夢。

Hồng lâu mộng dẫn tử

Khai tịch hồng mông, thùy vi tình chủng?
Đô chỉ vị phong nguyệt tình nùng
Nại hà thiên, thương hoài nhật,
Tịch liêu thì, thí khiển ngu trung
Nhân thử thượng, diễn xuất giá bi kim điệu ngọc "Hồng lâu" mộng.

Lời mở đầu của vở Hồng lâu mộng
(Người dịch: nhóm Vũ Bội Hoàng)

Mịt mùng khi mới mở toang,
Giống tình ai đã chịu mang vào mình
Chỉ vì tình lại gặp tình,
Gió trăng nồng đượm không đành xa nhau
Khi vắng vẻ, lúc buồn rầu
Thua trời nên dãi mối sầu thơ ngây
Mộng hồng lâu diễn khúc này
Thương vàng tiếc ngọc tỏ bày nỗi riêng!

dịch nghĩa

Khai mở lúc mịt mùng, ai là giống tình?
Đều chỉ bởi gió trăng tình nồng đượm
Nài sao bởi trời, trong những ngày thương nhớ
Những lúc vắng vẻ, thử giải nỗi ngu si khờ dại
Nhân trên đây, diễn ra vở "Giấc mộng lầu hồng" để thương vàng tiếc ngọc.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.