Jun 23, 2024

Đường thi Việt Nam

Bài Thơ Cuối Năm
Huệ Thu * đăng lúc 12:55:56 AM, Feb 25, 2013 * Số lần xem: 1935
Hình ảnh
#1

Mưa lạnh canh trường lúc cuối năm
Phòng riêng đêm vắng gối chăn nằm
Thiệp mừng bạn gửi dăm câu hỏi
Chúc Tết người trao mấy chữ thăm
Lại nghĩ đồng bào buồn dượi dượi
Thêm nhìn anh chị rét căm căm
Giờ này biết viết gì đây nhỉ!
Trở gót quê nhà đã biệt tăm..


huệthu

Violin Concerto Butterfly Lover 梁祝 Lu Si-qing

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.