Feb 29, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Nguyệt dạ độc chước kỳ 3
Lý Bạch (701 - 762) * đăng lúc 07:42:40 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1498
Nguyệt dạ độc chước kỳ 3 (Lý Bạch - 李白, Trung Quốc)
Thể thơ: Ngũ ngôn trường thiên (thời kỳ: Thịnh Đường)

月下獨酌其三

三月咸陽城,
千花晝如錦。
誰能春獨愁,
對此徑須飲。
窮通與修短,
造化夙所稟。
一樽齊死生,
萬事固難審。
醉後失天地,
兀然就孤枕。
不知有吾身,
此樂最為甚。

Nguyệt dạ độc chước kỳ 3

Tam nguyệt Hàm Dương thành,
Thiên hoa trú như cẩm.
Thùy năng xuân độc sầu,
Đối thử kính tu ẩm.
Cùng thông dữ tu đoản,
Tạo hoá túc sở bẩm.
Nhất tôn tề tử sinh,
Vạn sự cố nan thẩm.
Túy hậu thất thiên địa,
Ngột nhiên tựu cô chẩm.
Bất tri hữu ngô thân,
Thử lạc tối vi thậm.

Uống rượu một mình dưới trăng kỳ 3
(Người dịch: Khái Hưng)

Ba tháng ở Hàm Dương,
Nghìn hoa đẹp như gấm.
Ai hay xuân mà sầu,
Nên cần uống nhiều lắm.
Tạo hóa sẵn phú bẩm,
Sống chết, một chén thôi
Muôn sự khôn xét thẩm.
Khi say quên trời đất,
Ôm gối nằm ngủ tắp,
Chẳng biết có thân mình
Vui ấy vui nào thấm.(Năm 744)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.