Jan 18, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Nguyệt dạ độc chước kỳ 1
Lý Bạch (701 - 762) * đăng lúc 07:24:25 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1595
Hình ảnh
#1
Nguyệt dạ độc chước kỳ 1
Thể thơ: Ngũ ngôn trường thiên (thời kỳ: Thịnh Đường)


月夜獨酌其一

花間一壺酒,
獨酌無相親。
舉杯要明月,
對影成三人。
月既不解歡,
影徒隨我身。
暫伴月將影,
行樂鬚及春。
我歌月徘徊,
我舞影零亂。
醒時同交歡,
醉後各分散。
永結無情遊,
相期邈雲漢。

Nguyệt dạ độc chước kỳ 1
Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi,
Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thì đồng giao hoan,
Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ diểu Vân Hán.

Một mình uống rượu đêm trăng kỳ 1
(Người dịch: Tương Như)

Có rượu không có bạn,
Một mình chuốc dưới hoa.
Cất chén mời Trăng sáng,
Mình với Bóng là ba.
Trăng đã không biết uống,
Bóng chỉ quấn theo ta.
Tạm cùng Trăng với Bóng,
Chơi xuân cho kịp mà !
Ta hát, Trăng bồi hồi,
Ta múa, Bóng rối loạn.
Lúc tỉnh cùng nhau vui,
Say rồi đều phân tán.
Gắn bó cuộc vong tình,
Hẹn nhau tít Vân Hán.
Thơ Tào Thực trong "Thất ai": "Minh nguyệt chiếu cao lâu, Lưu quang chích bồi hồi" (Trăng sáng rọi xuống lầu cao, Ánh trăng đang bồi hồi).
(Năm 744)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.