Sep 27, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Trường tương tư kỳ 1
Lý Bạch (701 - 762) * đăng lúc 06:54:30 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1783
Trường tương tư kỳ 1 (Lý Bạch - 李白, Trung Quốc)
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể) (thời kỳ: Thịnh Đường)
Đã được xem 452 lần

長相思其一

長相思,
在長安。
絡緯秋啼金井闌,
微霜淒淒簟色寒。
孤燈不明思欲絕,
卷帷望月空長嘆。
美人如花隔雲端,
上有青冥之高天,
天有淥水之波澖。
天長路遠魂飛苦,
夢魂不到關山難。
長相思,
摧心肝。

Trường tương tư kỳ 1

Trường tương tư,
Tại Tràng An.
Lạc vi thu đề kim tỉnh lan,
Vi sương thê thê đàm sắc hàn.
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt,
Quyển duy vọng nguyệt không trường thán.
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan,
Thượng hữu thanh mạc chi trường thiên,
Hạ hữu lục thuỷ chi ba lan.
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ,
Mộng hồn bất đáo quan san nan.
Trường tương tư,
Tồi tâm can.

Trường tương tư kỳ 1 (Người dịch: Ngô Văn Phú)

Nhớ nhau hoài
Ở Tràng An
Sẹt sành kêu thu ran giếng vàng
Sương mỏng buốt giá chiếu hoa lạnh
Đèn lẻ hắt hiu lòng trống vắng
Cuốn rèm nhìn trăng, buột thở than
Người đẹp hiện lên sau mây ngàn
Trên có tầng xanh, trời mênh mang
Dưới có nước biếc, sóng hồ lan
Trời cao đất rộng hồn bay nhọc
Mộng hồn khôn đến được quan san
Nhớ nhau hoài
Nẫu ruột gan


- Ẩn dịch nghĩa

Nhớ nhau hoài,
Ở Trường An.
Sẹt sành kêu thu bên giếng vàng,
Sương mỏng lạnh lẽo sắc chiếu lạnh.
Đèn lẻ loi không sáng nỗi nhớ càng nung nấu,
Cuốn rèm ngắm trăng ngửa mặt lên trời than dài.
Người đẹp như hoa hiện lên sau sắc mây,
Trên có giải xanh trời cao thăm thẳm,
Dước có nước xanh sóng nhẹ đưa.
Trời cao đất rộng hồn thêm khổ,
Mộng hồn bay đến nơi quan san kia cũng khó.
Nhớ nhau hoài,
Đứt ruột gan.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.