Jun 02, 2020

Thơ xướng họa

Nô Lệ Hóa Luật Thơ
Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu * đăng lúc 10:07:45 AM, May 30, 2012 * Số lần xem: 1245
Hình ảnh
#1

Nô Lệ  Hóa Luật Thơ Xướng Họa

Dùng văn phạm Pháp luận Ðường Thi *
Tréo cẳng ngỗng thay ! thực cũng kỳ !:
Bằng hữu khuyên can đừng phạm húỵ..
Anh em nhắc nhở giữ trường quy ....
Xích vương cấm cản tao nhân bước
Cột đế ngăn ngừa mặc khách đi .(&)
Thuần hóa Ly Tao thành máy móc
Vườn thơ sao thấy quá ai bi ?


*Có người nói họa thơ phải đối tĩnh tự với tĩnh tự ,
danh tự với danh tự, đông tự với động tự ...v...v ..
họ tự biến mình thành robot tự khi nào nhỉ  ?

& Mượn ý Thơ Cao Chu Thần :
Một chiếc cùm lim chân cột đế
Ba vòng vích sắt bước thì vương ...


LTÐQB


Huệ Thu họa:

Tưởng Ðâu

Chẳng cứ Ðường thi hoặc Tống thi
Dở xem chữ nghĩa thấy li kỳ
Tưởng đâu ông vốn thông trường ốc
Mới đó mà thầy phạm nội quy
Thấy bọn lăng xăng lăn tới đón
Lại nhìn kẻ sĩ ngoảnh đầu đi
Nguyễn Du nếu cụ còn đâu đó
Có niệm nam mô Phật Ðại Bi ...


huệ thu

***

Luận Chuyện Đường Thi

                                  Vui thơ đâu luận chuyện Đường thi
                                  Cốt diển tâm tư : thú diệu kỳ
                                  Gò bó thân mình kêu phạm huý
                                  Buộc ràn chân cẳng :nói trường quy
                                  Thời nay câu nệ xin tương đối
                                  Lối củ đã mòn ,đổi khác đi
                                  Chớ sánh "thơ thần" cho đở mệt
                                  Mở lòng buông xả đức từ bi.

                                                      SONG  QUANG

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.