Oct 24, 2020

Cổ thi Việt Nam

SẮC KHÔNG
Lê Thị Ỷ Lan * đăng lúc 03:06:29 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 3250
SẮC KHÔNGSắc thị không, không tức sắc,

Không thị sắc, sắc tức không.

Sắc, không câu bất quản,

Phương đắc khế chân tông.

Dịch nghĩa

SẮC VÀ KHÔNG

Sắc là không, không tức là sắc,

Không là sắc, sắc tức là không.

Sắc, không đều chẳng vấn vương gì,

Thì mới khế hợp được với chân tông.

Dịch thơ

Sắc là không, không tức sắc,

Không là sắc, sắc tức không.

Sắc không đều chăng quản,

Mới khế hợp chân tông.

HOA BẰNG

(Tạp chí Tri Tân)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.