Jul 07, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Lên Yên .
Lê Quang Chương * đăng lúc 12:38:52 PM, Mar 31, 2015 * Số lần xem: 1246
Hình ảnh
#1

                            Lên Yên .

                             Lê Quang Chương * đăng lúc 05:27:33 AM, Apr 28, 2012 * Số lần xem: 594


Buông áo anh ra đừng khóc nửa ,
em về dệt nốt chử đồng đi ,
máu đào anh nguyện dâng non nước ,
thì lệ em đâu có nghĩa gì ,

ngựa thắng yên rồi em thấy không?
để anh đi trả nợ non sông ,
mây sầu giăng tím trời biên ải ,
chén rượu tương phùng chớ đợi trông ,

một mai nếu có thành chinh phụ
thì chớ trông chồng chốn điạ xa ,
em hảy nhìn lên trang sử thắm ,
hồn anh phản phất với hương hoa!

                   Lê Quang Chương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.