Aug 11, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Về Đâu
Phan Bảy * đăng lúc 02:57:23 PM, Feb 21, 2012 * Số lần xem: 1243
Hình ảnh
#1
Đếm mấy lần trăng đến đỉnh đầu
Vào ra thơ thẩn chuyện bể dâu
Công danh sự nghiệp về đâu tá
Một nước cờ sai đổi vạn sầu
Sự nghiệp chư trăng khi mờ tỏ
Công danh như bóng xế qua cầu
Trăng lên đến đỉnh còn khi lặng
Đời biết về đâu biết ở đâu

*
Nuôi đám con hư bạc cả đầu
Lại rầu vì nước trắng thêm râu
Ghét lũ lo ăn không lo nước
Giận loài thừa nước đục buông câu

Phan Bảy 2012

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.