Feb 16, 2020

Thơ xướng họa

Tiếng Hát Việt Khang (Phan Quang Nghiệp & Thanh Hoàng họa)
Phan Quang Nghiệp & Lê Hữu Nghĩa * đăng lúc 03:29:41 PM, Feb 18, 2012 * Số lần xem: 1226

Tiếng hát anh vang dội đất trời .
Lời ca chấn-động khắp muôn nơi .
Kêu gào tội ác từng tên giặc .
Đánh thức lương-tâm mọi lớp người .
Thân xác chưa mòn trong ngục tối .
Hồn thiêng đã vượt khỏi ngàn khơi .
Xuyên vào tử huyệt nhà đương cuộc .
Việt-Cộng cuống cuồng , sợ bở hơi .


LÊ HỮU NGHĨA

Kính họa :


Việt Khang tiếng hát dội vang trời
Khích động lòng người ở mọi nơi
Điệu Nhạc bi hùng  kinh  óc vượn   
Lời ca thấm thía não lòng người  .
Đẩy dồn ác đảng  vào đường cụt
Tranh đấu  nhân quyền mở lối khơi
Hát tiếp Việt Khang cùng cất tiếng
Tuyên truyền láo khoét Cộng im hơi.


PHAN QUANG NGHIỆP

 Kính hoạ :

“Việt Khang“. Chấn động bốn phương trời
Nức tiếng anh hùng khắp mọi nơi  !!!
Tiếng hát oai phong tiêu ác quỷ
Lời ca truyền cảm quý yêu người
Tội đồ Hồ tặc hờn căm giận                  
Nợ máu Cộng nô uất hận khơi
Run sợ  “Hoa Lài”  đành bắt giữ :
Bao nhà Dân Chủ biệt tăm hơi  !!!


THANH HOÀNG

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.