May 30, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Nhìn Sao - Nhìn Mây
Quang Dương * đăng lúc 09:59:32 AM, Jan 25, 2012 * Số lần xem: 1155
Hình ảnh
#1
Nhìn sao

Đêm đêm trông dải Ngân hà
Sao Thương đếm bạn, sao ta lẻ mình
Sao xa sao sáng sao xinh
Người xa người nhớ người tình người yêu
Mình đi ủ sáng ê chiều
Mình em chiếu lạnh mái xiêu tro tàn
Mình đi khuất nẻo mây ngàn
Mình em một bóng, trăng vàng, lại Thu

Nhìn mây

Chiều chiều ngắm dải mây vàng
Vấn vương sợi nắng vắt ngang ráng trời
Mình đi ruột héo gan bời
Niềm riêng khôn tỏ, tình phơi gươm thề
Chim bay mỏi cánh bay về
Mình đi mỏi gối, mộng ê, thân tàn
Ai mong ai đợi ai than
Riêng ta một bóng, Thu vàng, lại trăng

Quang Dương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.