Sep 27, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Bách chu 4
Khổng Tử 孔子 * đăng lúc 11:18:53 AM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1204
Bách chu 4 (Khổng Tử - 孔子, Trung Quốc)
Thể thơ: Kinh thi (thời kỳ: Đời Chu về trước)
Đã được xem 148 lần

柏舟 4

憂心悄悄,
慍於群小。
覯閔既多,
受侮不少。
靜言思之,
寤辟有摽。

Bách chu 4

Ưu tâm thiểu thiểu,
Uần vụ quần tiểu.
Cấu mẫn ký đa,
Thụ vụ bất thiểu.
Tịnh ngôn tư chi,
Mỵ tịch hữu biền.

Thuyền bách 4 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

Mối buồn thấm thía não nùng.
Bọn hầu lũ thiếp đem lòng ghét ghen.
Hậu sầu chịu đã lắm phen,
Trải qua nào ít khinh hèn cợt trêu.
Lặng yên nằm nghĩ đủ điều,
Ngủ mà đấm ngực chín chiều ruột đau.


- dịch nghĩa

Lòng ưu sầu thiểu não,
Bị bọn hầu thiếp giận ghét.
Bị khổ hận vì bọn chúng đã nhiều,
Bị lờn nhục cõng không ít.
Lúc yên tĩnh trong ban đêm em nghĩ đến,
Và trong khi ngủ em lại đấm ngực vì quá hận lòng.Chú giải của Chy Hy:

Chương này thuộc phú.

thiểu thiểu: dáng ưu sầu.
uẩn: giận.
quần tiểu: bọn thiếp, bọn hầu.
uẩn vu quần tiểu: bị bọn hầu thiếp giận ghét.
cấu: bị.
mẫn: điều khốn nạn.
biễu: dáng vỗ ngực.

***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.