Sep 27, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Bách chu 3
Khổng Tử 孔子 * đăng lúc 11:11:28 AM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1269
Bách chu 3 (Khổng Tử - 孔子, Trung Quốc)
Thể thơ: Kinh thi (thời kỳ: Đời Chu về trước)
Đã được xem 135 lần

柏舟 3

我心匪石,
不可轉也。
我心匪席,
不可卷也。
威儀棣棣,
不可選也。

Bách chu 3

Ngã tâm phỉ thạch,
Bất khả chuyển dã.
Ngã tâm phỉ tịch,
Bất khả quyển dã.
Uy nghi đệ đệ,
Bất khả tuyển dã.

Thuyền bách 3 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

Lòng ta chẳng phải đá xanh,
Cho nên chẳng thể đổi quanh chuyển dời.
Lòng ta chẳng phải chiếu ngồi,
Cho nên chẳng thể xếp rồi cuốn quanh.
Uy nghi thuần thục rành rành,
Nhưng không được chọn phải đành thế thôi.


» Hiện dịch nghĩa
Lòng em không như đá (đá vững nhưng có thể chuyển dời được).
Chớ lòng em không thể dời chuyển được.
Lòng em không thể như chiếc chiếu (chiếc chiếu thì bằng phẳng nhưng có thể cuốn lại được).
Chớ lòng em không thể cuốn lại được.
Uy nghi cử chỉ của em rất đầy đủ và thuần thục,
Mà em lại không được chọn dùng.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

đệ đệ: dáng đầy đủ và thuần thục.
tuyển: lựa, lựa chọn.

Nói rằng đá cho thể chuyển dời, nhưng lòng em không thể chuyển dời được. Chiếu có thể cuốn lại, nhưng lòng em không thể cuốn lại được. Còn uy nghi (hình dung và cử chỉ) thì không có một điểm nào là không đẹp đẽ, tốt lành, mà em lại không được chọn dùng. Việc lấy hay bỏ thì lòng em đã tự xét lại ở em rồi, không có ý gì lỗi lầm cả.

***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.