Sep 29, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Bách chu 2
Khổng Tử 孔子 * đăng lúc 11:08:31 AM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1262
Bách chu 2 (Khổng Tử - 孔子, Trung Quốc)
Thể thơ: Kinh thi (thời kỳ: Đời Chu về trước)
Đã được xem 144 lần

柏舟 2

我心匪鑒,
不可以茹。
亦有兄弟,
不可以據。
薄言往愬,
逢彼之怒。

Bách chu 2

Ngã tâm phỉ giám,
Bất khả dĩ nhu.
Diệc hữu huynh đệ,
Bất khả dĩ cứ.
Bạc ngôn vãng tố,
Phùng bỉ chi mộ.

Thuyền bách 2 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

Lòng ta chẳng phải tấm gương,
Cho nên chẳng thể đo lường xét xem.
Thân ta cũng có anh em,
Nhưng mà chẳng thể dám đem lòng nhờ.
Mấy lời nếu đến trình thưa,
Thì cơn thịnh nộ bất ngờ đến ngay.


- Ẩn dịch nghĩa

Lòng em đã không phải tấm gương để soi,
Cho nên không thể đo lường được mọi việc.
Tuy là em đã có anh em,
Nhưng không thể dựa vào mà làm trọng.
Cho nên hễ tỏ lòng cho biết
Thì trái lại sẽ gặp cơn giận dữ của người.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

giám: cái kiếng, cái gương để soi.
nhu: đo để biết dài ngắn là bao nhiêu.
cứ: dựa vào.
tố: báo cho biết.

Cho rằng lòng ta đã chẳng phải tấm gương để soi, cho nên không thể đo lường được mọi vật. Tuy là ta đã anh em, lại không thể dựa vào mà làm trọng. Cho nên hễ đến tỏ lời báo cho biết, thì trái lại sẽ gặp cơn giận dữ của người.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.