Jun 05, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Chỉ Trừ Em Và Anh
Phạm Hồng Ân * đăng lúc 07:41:35 PM, Dec 03, 2011 * Số lần xem: 1138
Hình ảnh
#1

Chỉ Trừ Em Và Anh

Ngày lùa đám đông vào thành phố man rợ
Súng bắn vào đầu lương tâm
Bom nổ tung ý thức
Chủ nghĩa ôm phế tích tiêu điều lên ngôi bá chủ
Ngai vàng là thảm máu trải từ mặt đất lên mặt trời
Thế giới tối đen như hàm cọp
Chỉ trừ em và anh
Ðứng chót vót trên ngọn mây vĩnh cửu
Trôi hư ảo như dòng sông.


Ðêm phun nọc độc vào sinh vật
Phún thạch chảy như vàng chôn lấp đời sống ngày
Lửa phụp từ sông
Cuốn biển như cuốn manh chiếu xác xơ dấu tích nguyên tử
Ðồi núi gãy chân
Nằm san bằng như bầy khủng long trơ xương thời tiền sử
Ðêm chóa rực hỏa ngục
/Vệ tinh sôi/ hành tinh sôi/ định tinh sôi/ thái dương hệ sôi/
Phừng phực sôi
/sôi lổ hổng thời gian/ sôi lổ hổng không gian/
Tuyệt diệt
Tuyệt chủng
Tuyệt thiên
Tuyệt địa
Chỉ trừ em và anh
Chúi xuống tận cùng #âm đời sống
Bay lên tận cùng #dương thái dương hệ
Chúng mình hoá thành thần linh
Chia đôi tình yêu
Bất tử.

*PHẠM HỒNG ÂN
(Escondido, 16/10/2011)


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.