Jan 24, 2021

Đường thi Việt Nam

Mai già nở lạnh
Quách Tấn * đăng lúc 01:50:12 PM, Jun 10, 2008 * Số lần xem: 1703
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Hiện đại)

Tấm thân bảy chín giữ không tròn
Hai mắt nay còn được nửa con
Dặm thế gập gềnh tay vịn trúc
Trang lòng quờ quạng lệ ngưng son
Hẹn hò chín chục xuân chưa đến
Gắn bó ba sinh đá nỡ mòn
Một tiếng chim chiều kêu trước giậu
Mai già nở lạnh bóng trăng non.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.