Jul 13, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Gửi Áng Mây Hồng
Quang Dương * đăng lúc 06:17:23 PM, Nov 30, 2011 * Số lần xem: 1137
Hình ảnh
#1
#2

Gửi Áng Mây Hồng


Mưa hắt vào song xao xác cây
Miên man trời đất ướt bao ngày
Lắt lay ngọn liễu run cành trúc
Giục nổi cơn sầu chớm ngút mây

Man mác chiều xưa lối rẽ quanh
Sương lan se lạnh khói xây thành
Chao đôi guốc nhỏ nghiêng vành nón
Xoay những vòng đời lứa tuổi xanh

Làn suối tơ huyền vẫn quyện bay
Thu ba còn gợn nét chân mày
Môi xinh vẫn mọng vừa đương chúm
Ngón ngọc tay ngà kết đan tay

Thơ thẩn lần theo mãi dấu chân
Tình si mơ truyện Chúc, Lương quân
Hay chàng Từ Thức duyên kỳ ngộ
Hoặc Tú Uyên xưa mộng giáng trần

Khuất nẻo còn chiêm bao dáng hoa
Chong đêm thao thức với trăng tà
Non tay nắn nhịp, chùng tơ phím
Vụng thảo chương vần, nén thiết tha

Thoắt lửa ngụt trời trúc ngói tan
Miền Nam tang tóc ngập điêu tàn
Ai khơi thù hận, xương phơi núi?
Ai chuốc oán cừu, biển máu loang?

Hoảng loạn đàn chim tản mác bay
Quê hương mờ mịt lệ đong đầy
Chia ly cốt nhục, nông vùi xác!
Cách biệt thâm tình, thủy táng thây!

Uất nghẹn canh trường dạ quặn đau
Giang sơn gấm vóc đổi thay màu
Non sông biển bạc, đem dâng nhượng!
Tổ quốc rừng vàng, bán đã lâu!

Nức nở u hoài nỗi xót thương
Bao nhiêu xác trẻ vứt bên đường
Bao thân gái Việt tha phương nữa
Cho thỏa túi đầy đứa bất lương

Thao thức đêm ngày vẫn đợi trông
Cố nhân, gửi nhớ áng mây hồng
Sang canh trở giấc còn mê hoặc
Tưởng gót chân mềm giữa tịnh không

Quang Dương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.