Jun 23, 2024

Thơ xướng họa

Họa Khóc tri kỷ (bài 10).
Võ Doãn Nhẫn * đăng lúc 12:15:55 PM, Nov 15, 2017 * Số lần xem: 2119
Hình ảnh
#1

* đăng lúc 04:50:47 PM, Sep 14, 2016 * Số lần xem: 1267

Khóc tri kỷ (bài 10)

Vết thương ngày đó vẫn còn sâu.
Giấy đã phai chưa? Mực đổi màu.
Cuộc thế tung ra năm bảy bận,
Dòng đời để lại một đôi câu.
Tỳ Bà Khúc cũ bàn hoàn lệ,
Lại chữ vô ngôn chất ngất sầu.
Thưa với người xưa câu tận túy.
Ở đâu mà biết gởi về đâu?

huethu

Bài họa

Vết thương rỉ máu vẫn hằn sâu.
Tổ quốc tang thương máu nhuộm màu.
Thế sự thăng trầm quân mạc vấn,
Giang sơn điên đảo ngã chư hầu.
Tầm Dương bến cũ long lanh nguyệt,
Tư Mã giang đầu vọng nguyệt lâu.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu.
Người về ngủ chẳng biết tìm đâu.

Võ Doãn Nhẫn

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.