Jan 25, 2020

Cổ thi Việt Nam

Bệnh trung hoài Hồng Giang Kiểm Chính (Thu dạ vận)
Nguyễn Phi Khanh - 阮 飛 卿 * đăng lúc 10:13:13 PM, Jul 04, 2008 * Số lần xem: 1911
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

病中懷洪江檢正(秋夜韻)

沈水煙消客夢清
寒燈無語傍人明
銀江耿耿流當戶
黃葉蕭蕭落滿城
奄畫池臺秋著色
水銀世界月多情
豈因一病傷豪氣
睡起狂歌四壁驚

Bệnh trung hoài Hồng Giang Kiểm Chính (Thu dạ vận)

Trầm thủy yên tiêu khách mộng thanh
Hàn đăng vô ngữ bạng nhân minh
Ngân giang cảnh cảnh lưu đương hộ
Hoàng diệp tiêu tiêu lạc mãn thành
Yểm họa trì đài thu trứ sắc
Thủy ngân thế giới nguyệt đa tình
Khởi nhân nhất bệnh thương hào khí
Thụy khởi cuồng ca tứ bích kinh

Đương bệnh nhớ Kiểm Chính Hồng Giang (Lấy vần Thu dạ)
(Người dịch: Hoàng Khôi)

Nước lắng mây tan mộng vấn vương
Đèn xanh lặng chiếu khách tha phương
Sông Ngân cuồn cuộn qua ngoài cửa
Lá úa tiêu điều rụng khắp đường
Đài tạ trời xanh thu đủ sắc
Đó đây sóng bạc nguyệt mơ màng
Há vì bệnh hoạn quên hào khí
Đứng dậy cuồng ca bốn vách vang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.