May 31, 2020

Cổ thi Việt Nam

Đông ngạn xuân mộng
Nguyễn Phi Khanh - 阮 飛 卿 * đăng lúc 10:09:35 PM, Jul 04, 2008 * Số lần xem: 2192
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Cổ đại)

東岸春夢

瀘水東邊瀘岸村
翩翩紅雨暗前門
耳邊新送春歸去
萬綠叢中杜宇魂

Đông ngạn xuân mộng

Lô thuỷ đông biên Lô ngạn thôn
Phiên phiên hồng vũ ám tiền môn
Nhĩ biên tân tống xuân quy khứ
Vạn lục tùng trung đỗ vũ hồn

Mộng ngày xuân tại đông ngạn
(Người dịch: Hoàng Khôi)

Phía đông Lô thuỷ có Lô thôn
Trước cửa mưa bay điểm nét xuân
Văng vẳng bên tai ngờ mộng mị
Quyên kêu rừng biếc dạ bồn chồn

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.