May 28, 2020

Cổ thi Việt Nam

Đại thánh Hựu quốc tự tảo khởi
Nguyễn Phi Khanh - 阮 飛 卿 * đăng lúc 10:05:43 PM, Jul 04, 2008 * Số lần xem: 1970
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Cổ đại)

大聖佑國寺早起

僊家宮闕近蓬萊
耳畔鈞天夢易回
睡起春朝無了事
東風亭院看花開

Đại thánh Hựu quốc tự tảo khởi

Tiên gia cung khuyết tận bồng lai
Nhĩ bạn quân thiên mộng dị hồi
Thụy khởi xuân triều vô liễu sự
Đông phong đình viện khán hoa khai

Sớm ngủ dậy tại chùa Đại thánh Hựu quốc
(Người dịch: Hoàng Khôi)

Ở nơi đền điện giáp bồng lai
Cũng tựa lâu nay mộng vắn dài
Thức dậy ngày xuân không bận rộn
Gió xuân hoa nở trước hiên coi

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.