Apr 25, 2024

Thơ dịch

Thục Tướng [Đỗ Phủ]
Đỗ Phủ - 杜甫 * đăng lúc 01:13:41 AM, Apr 24, 2013 * Số lần xem: 4415
Hình ảnh
#1
Bài 54 THUC TƯỚNG
[ Đỗ Phủ]
Tham khảo bản chữ Hoa 唐詩三百首 tr227 TTS TTSanTHƠ ĐƯỜNG trang 290
簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷二百二十六 唐 唐詩鋻赏辞典[507]

蜀相
丞将祠堂何處尋 錦官城外栢森森
映階碧草自春色 隔葉黄鸝空好音
三顧頻煩天下計 兩朝開濟老臣心
出師未捷身先死 長使英雄淚满襟
[杜甫]

Phiên âm THỤC TƯỚNG

Thừa tướng từ đường hà xứ tầm,
Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm.
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc.
Cách diệp hoàng ly không hảo âm.
Tam cố tần phiền thiên hạ kế ,
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm.
Xuất sư vị tiệp thân tiên tử,
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.
[ĐỗPhủ]

Dịch thơ TƯỚNG THỤC

Từ đường Thừa tướng ẩn đâu đây,
Thành Cẩm Quan hàng bách rậm dày.
Cỏ biếc xuân ngời trên bậc cấp,
Oanh vàng giọng lạc giữa tàng cây.
Ba lần cầu kế bình thiên hạ
Hai chúa tận tâm hiến trí tài.
Chưa thắng trận thân sao sớm thác,
Anh hùng lệ đẫm áo xưa nay.

Diệu Tri vctdSmtd 22-04-2013

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Thục tướng
Cố Hương Nov 20, 2011
Hình như chữ TẦN không có bộ THUỶ

頻 thay vì 瀕


蜀相(諸葛亮祠在昭烈廟西)

丞相祠堂何處尋,
錦官城外柏森森。
映階碧草自春色,
隔葉黃鸝空好音。
三顧頻煩天下計,
兩朝開濟老臣心。
出師未捷身先死,
長使英雄淚滿襟。

杜甫

Trang : 簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷二百二十六(私人公益全文免費下載

Bài 01