Dec 04, 2022

Đường thi Việt Nam

Tiễn Bác Thượng Nhân
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 06:21:00 AM, Oct 17, 2011 * Số lần xem: 1671
Hình ảnh
#1

Đàn Ngang Cung réo hồn non nước,
Một giấc nghìn thu phủi sạch rồi.
Đất khách từ đây vui tiễn biệt…
“Một vì sao lạc trở về ngôi”.         


Michigan 16-10-2011     
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân   
(Người tù cải tạo bị lưu đày cùng với Bác Hà Thượng Nhân
ở Trại 6 Thanh Chương - Nghệ Tĩnh giai đoạn từ 1979-1981)

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.