Mar 02, 2021

Đường thi Việt Nam

Đọc Lại Thơ Cũ : HTN Gửi TVL
Hà Thượng Nhân * đăng lúc 05:02:37 PM, Oct 12, 2011 * Số lần xem: 1497
Hình ảnh
#1
#2

GỬI TRẦN VẤN LỆ

Mai này mừng bạn cổ lai hy

Ðó đây còn có Trần Trung Tá

Sau trước sao không Trương Nghĩa Kỳ

Hải ngoại mỗi nghe là phấn khời

Tạm dung hễ nhắc chẳng phân bì

Lệ ơi được thế nhờ đâu vậy

Nhờ tấm lòng thành bạn cố tri

 
II

 Chẳng qua cũng mấy chuyện hu hy

Trẻ thì tranh đấu chưa ngừng nghỉ

Già lại lưu vong cũng dị kỳ

Tật ấy làm sao mà đổi được

Tài kia hồ dễ đã ai bì

Lấy thơ làm lãi làm duyên vậy

Tri bất tri ừ thị việc tri.*

 
*Tri vi tri chi, bất tri vi bất tri thị tri = biết thì nói biết, không biết nói không biết, là biết vậy

 

 

 

 

Hà Thượng Nhân

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.