Aug 08, 2020

Cổ thi Việt Nam

Đề Trấn Vũ miếu
Cao Bá Quát - 高伯适 * đăng lúc 12:07:34 PM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 1671
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)
*
題鎮武廟

惜遊無計復登樓,
斜倚欗杆望碧流。
君亦多情到煙水,
我猶遺恨滿汀洲。
日斜天地雙蓬鬢,
春凈江湖一白鷗。
遙想當年行樂處,
殘花猶自故宮頭。

Đề Trấn Vũ miếu

Tích du vô kế phục đăng lâu,
Tà ỷ lan can vọng bích lưu.
Quân diệc đa tình đáo yên thuỷ ?
Ngã do di hận mãn đinh châu!
Nhật tà thiên địa song bần mấn,
Xuân tĩnh giang hồ nhất bạch âu.
Dao tưởng đương niên hành lạc xứ,
Tàn hoa do tự cố cung đầu...
*
Đề thơ đền Trấn Vũ
(Người dịch: Nguyễn Tấn Hưng)

Thẩn thơ dạo bước lên lầu,
Tựa lan can ngắm một màu hồ Tây.
Ai tìm đến thú nước mây ?
Ðể ta ray rứt hận đầy bãi, nương.
Tóc cằn nhuộm ánh tà dương,
Âu trời xuân liệng soi gương nước hồ.
Vui xưa, tưởng nhớ bây giờ
Buồn sao, hoa rụng hững hờ cố cung!


***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.