Aug 13, 2022

Cổ thi Việt Nam

Đạo phùng ngã phu (Trên đường gặp người đói)
Cao Bá Quát - 高伯适 * đăng lúc 09:08:55 AM, Aug 08, 2008 * Số lần xem: 3418
Thể thơ: Ngũ ngôn trường thiên (thời kỳ: Cổ đại)
道逢餓夫

踽踽誰家子
衣破笠不完
倏從南方來
向我前頭嘆
問子何所憂
自云長艱難
家貧藝醫卜
我來走長安
長安無病人
群醫如邱山
零丁望歸路
極目雲漫漫
二日典空篋
三日輟饔餐
逢人但誤喜
欲言聲屢乾
咿子且休淚
一饋與子歡
悠悠逆旅中
百年誰自寬
慢也莫驟咽
暴盈非壯顏

Đạo phùng ngã phu

Củ củ thuỳ gia tử
Y phá lạp bất hoàn
Thúc tòng nam phương lai
Hướng ngã tiền đầu thán
Vấn tử hà sở ưu
Tự vân trường gian nan
Gia bần nghệ y bốc
Ngã lai tẩu Trường An
Trường An vô bệnh nhân
Quần y như khâu sơn
Linh đinh vọng quy lộ
Cực mục vân man man
Nhị nhật điển không khiếp
Tam nhật xuyết ung xan
Phùng nhân đãn ngộ hỉ
Dục ngôn thanh lũ can
Y tử thả hưu lệ
Nhất quỹ dữ tử hoan
Du du nghịch lữ trung
Bách niên thuỳ tự khoan
Mạn dã mạc sậu yến
Bạo doanh phi tráng nhan.
Trên đường gặp người đói
(Người dịch: Đặng Thế Kiệt)

Lủi thủi ai đi đó,
Áo rách nón tả tơi.
Chợt từ phía nam lại,
Ðến ta than mấy lời.
Hỏi ông có gì lo,
Nói rằng khó khăn mãi.
Nhà nghèo nghề thuốc bói,
Lang thang đến kinh đô.
Kinh đô không người bệnh,
Thầy thuốc mọc như nấm.
Linh đinh ngóng lối về,
Quê nhà mây thăm thẳm.
Hai ngày, đem cầm tráp,
Ba ngày, ăn cũng thôi.
Gặp người chỉ mừng hụt...
Nói thêm đã nghẹn lời.
Thôi, ông đừng khóc nữa,
Một bữa đây cùng vui.
Trăm năm như quán trọ,
Ung dung được mấy người.
Thong thả, đừng vội nuốt
Ngốn đầy bụng không tốt.


dịch nghĩa

Lủi thủi ai đi kia
Áo rách nón không nguyên vẹn
Chợt từ phía nam lại
Ðến trước mặt ta than thở
Hỏi ông có gì lo buồn
Nói rằng gặp khó khăn hoài
Nhà nghèo làm nghề thuốc, nghề bói quẻ
Tôi tìm đến kinh đô
Ở kinh đô không có người bệnh
Thầy thuốc mọc nhiều như gò đống
Cô đơn không nơi nương tựa, ngóng đường về
Nhìn mút mắt xa thăm thẳm mây mênh mang
Ngày thứ hai đem cầm cái tráp rỗng
Ngày thứ ba nhịn ăn bữa sáng bữa trưa
Gặp người chỉ mừng hụt
Muốn nói thêm nhưng nghẹn lời
Thôi, ông đừng khóc nữa
Một bữa ăn đây, cùng ông vui
Ðời người như quán trọ
Trăm năm mấy ai được ung dung
Hãy thong thả, đừng vội nuốt
(Ðang đói) ăn nhanh đầy bụng không tốt đâu.

...

***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.