Feb 29, 2020

Thơ đấu tranh

Sóng Hoàng Sa
Biển Xanh * đăng lúc 08:13:10 AM, Aug 18, 2011 * Số lần xem: 1162
Hình ảnh
#1

Kính gữi : Đồng bào tôi.

 

 Sóng Hoàng Sa dậy từ lòng Dân Tộc,
Đồng bào tôi, thét gào lên tiếng khóc,
Của Tổ Tiên từ lòng đất ThăngLong:
“ Phải giữ nguyên dải đất của Tiên-Rồng,

Xương trắng Trường Sơn, máu đỏ Sông Hồng,
Bao thế hệ của cha, ông lập quốc,
Kẻ nào dâng cho giặc một tấc đất,
Tội tru di – Bọn phản quốc, không tha!”

Đồng bào ơi! Đồng bào ơi! – Gần, xa…
Hãy đứng dậy khắp nẻo trên quê cha…
Cùng nắm tay diệt gian tà BÁN NƯỚC!
Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh!

Gương Triệu Trưng, áo vải đất Lam Sơn,
Đứng dậy đi! – Chung một nỗi căm hờn…
Từ cha, ông nóng nung dòng huyết quản!
Đứng dậy đi! Cho giang san sán lạn!

BIỂN XANH.
(Hải ngoại – Houston Aug. .6, 2011 )

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.