Dec 04, 2022

Đường thi Việt Nam

Biển Dậy Phương Đông
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 09:14:23 PM, Sep 29, 2011 * Số lần xem: 1657
Hình ảnh
#1

Đọc Xuôi :

Đông phương biển dậy, sóng trùng trùng,
Chệt phỉ mưu đồ trận bão giông.
Cùng tột ác tâm, tham chiếm đảo,
Hiểm sâu gian kế, dựng ngăn sông.
Ngông cuồng giặc Hán, loài thâm độc,
Khiếp nhược quân Hồ, lũ bại vong !
Hung bạo Cộng Tàu, gây họa chiến
Đông phương biển dậy, sóng trùng trùng,

Đọc Ngược :

Trùng trùng sóng dậy biển phương đông,
Chiến họa gây, Tàu cộng bạo hung.
Vong bại lũ Hồ, quân nhược khiếp,
Độc thâm loài Hán, giặc cuồng ngông.
Sông ngăn, dựng kế gian sâu hiểm,
Đảo chiếm, tham tâm ác tột cùng.
Giông bão trận đồ, mưu phỉ Chệt,
Trùng trùng sóng dậy biển phương đông.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.