Jan 16, 2021

Thơ xướng họa

Cảm Tác Hồi Hưu
Tâm Minh Ngô Tằng Giao * đăng lúc 07:16:48 PM, Aug 10, 2011 * Số lần xem: 1388
Bài xướng:

Cảm tác hồi hưu

Đường mây rong ruổi đã bao thu,
Chán ngán công danh, thấy mịt mù.
Thế cuộc thử chơi chừng ấy đủ,
Mùi đời ngẫm lại kiếp phù du!
Thôi thì xin vái cùng chung đỉnh,
Kẻo nữa còn e ngọn gió cù.
Lếu láo cho qua cơn gió bụi,
Điền viên là thú dưỡng tâm tư.

Đồng Nhân kính tặng
Anh Tâm Minh Ngô Tằng Giao
kỷ niệm ngày Anh hồi hưu.

Mississippi, 12-7-2011
________________________________

Bài họa:

Hồi hưu nổi hứng

Trả nợ áo cơm mười bảy thu
Giờ đây thanh thản ngắm sương mù
Sáng không hối hả như ma đuổi
Chiều hết lơ mơ tựa mộng du
Ngưng chạy chồn chân theo ngựa dại
Dừng xoay chóng mặt với đèn cù
Quay về ôm ấp Nàng Thơ cũ
Thoải mái từ nay nếp sống tư.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
phụng họa nguyên vận
Virginia, tháng 8-2011

Huệthu kính họa:

Mười bảy năm là mười bảy Thu!
Tấm thân trần thế trải sương mù...
Bây giờ vui nhé, cây yên bóng!
Từ đó mơ gì, cuộc lãng du?
Ngựa đã thôi đi đường lối cũ
Người xong xuôi ngược nẻo quay cù
Mồ hôi nước mắt khô khăn thấm
Ta một mình ta, tâm với tư!

huệthu

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.