Jun 02, 2020

Thơ xướng họa

Bạn Ôi XƯỚNG HỌA
Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu * đăng lúc 11:43:31 PM, May 18, 2015 * Số lần xem: 1644

XƯỚNG HỌAXướng họa trò chơi của khách thơ :
Ðồng tình, phản bác cũng tùy cơ :
Kìa thầy cử Trị mang danh quý
Nọ gã tổng Tường mắc tiếng nhơ
Kẻ muốn theo Tây lo ấm cật
Người mong phò Việt đặng dương cờ
Tài năng đều được ghi văn sử
Mà khối thi nhân vẫn ước mơ


LTÐQB


Bài Họa:

Một Cơn Mơ

Đọc thơ lại nổi hứng làm thơ
Ðã thế còn thời lại phải cơ
Phủ cử Trị kia lòng vốn sạch
Ông Tôn Tường nọ dạ thường nhơ
Cho nên thấy kẻ này hăng hái
Bởi thế nhìn ai thấy trở cở
Vùn vụt thoi đưa năm tháng mất
Thời gian như thể một cơn mơ


Huệ Thu


Sài Môn Chủ Nhân họa:

Chết Vì Thơ

Ông chết vì thơ bởi lắm thơ,
Thơ làm nhiều lắm thế sao cơ ?
Kệ thây thiên hạ khoe mình sạch
Mặc mẹ thi đàn lắm chuyện nhơ
Họ cứ đợi thời là gióng trống
Mình mong có thế để giương cờ !
Bọn đầu trâu ấy còn đang đợi
Vẫn học làm sang vẫn ước mơ !

Sài Môn Chủ Nhân

Kết quả hình ảnh cho Chi Pheo images

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.