May 27, 2024

Đường thi Trung Quốc

Khách chí 客至 • Khách đến thăm
Đỗ Phủ - 杜甫 * đăng lúc 01:55:57 AM, Apr 06, 2015 * Số lần xem: 3067
hotinhtam.thoduong

客至

舍南舍北皆春水,
但見群鷗日日來。
花徑不曾緣客掃,
蓬門今始為君開。
盤飧市遠無兼味,
樽酒家貧只舊醅。
肯與鄰翁相對飲,
隔籬呼取盡餘杯。

Khách chí

Xá nam xá bắc giai xuân thuỷ,
Ðãn kiến quần âu nhật nhật lai.
Hoa kiến bất tằng duyên khách tảo,
Bồng môn kim thuỷ vị quân khai.
Bàn tôn thị viễn vô kiêm vị,
Tôn tửu gia bần chỉ cựu phôi.
Khẳng dữ lăng ông tương đối ẩm,
Cách ly hô thủ tận dư bôi.

Dịch nghĩa

Phía nam, phía bắc nhà toàn là nước xuân,
Chỉ thấy những con chim âu ngày ngày bay tới.
Trước đây chưa từng có vì khách nào mà quét đường hoa,
Bây giờ mới vì bạn mà mở cửa cỏ bồng.
Vì chợ xa, nên bữa ăn không có đủ vị,
Nhà nghèo, chỉ có chén rượu cũ chưa lọc.
Thôi đành đối ẩm với lão hàng xóm,
Cách rào, gọi mang ra hết chén rượu còn lại.
 
 
(Năm 761)
Nguyên chú: "Hỉ Thôi Minh Phủ tương quá" 喜崔明府相過 (Mừng có cậu Thôi Minh Phủ qua chơi).

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Quanh nhà nam bắc lụt to
Hôm hôm chỉ thấy đàn cò lại chơi
Lối hoa chẳng quét vì ai
Cửa bồng nay mới đón ngài mở ra
Xuềnh xoàng mâm chén chợ xa
Có vò rượu cũ của nhà nấu thôi
Nếu cho tiếp rượu cùng vui
Gọi ông hàng xóm sang ngồi chén luôn

Bản dịch của Trần Trọng San

Nước xuân đầy rẫy bắc nam,
Ngày ngày âu vẫn thường sang chơi nhà.
Chưa vì khách quét lối hoa,
Cửa bồng nay mới mở ra vì người.
Chợ xa thiếu vị dâng mời,
Nhà nghèo, chỉ có rượu ôi lâu ngày.
Với ông hàng xóm cùng say,
Gọi đem hết rượu ra ngay bên rào.

Bản dịch của Du Sơn Lãng Tử

Nhà nam nhà bắc cảnh Xuân này,
Âu biển ngày ngày bóng vãng lai.
Thi lão tỉa hoa vườn thượng uyển,
Cửa bồng đón bạn lối thiên nhai.
Ðãi ăn, xa chợ tiền không có,
Mời khách, nhà nghèo rượu đã phai.
Ðành kiếm nơi gần ngồi đối ẩm,
Tâm tình chuyện cũ uống lai rai
.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.