Oct 01, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Viết Bài Thơ Cho Mẹ
Trần Minh Hiền * đăng lúc 07:16:00 PM, May 04, 2012 * Số lần xem: 1430
Hình ảnh
#1

 

Viết bài thơ cho mẹ

Chạy quanh tìm ngôn từ

Nghe hồn con đẫm lệ

Bóng mẹ già ưu tư

 

 


Như chè ngon ngọt lừ

Mẹ là nguồn ánh sáng

Như lời ru tình tự

Một đời còn riêng mang

 


Mẹ Quan Âm địa đàng

Cho đời con hạnh phúc

Qua những thời hoạn nạn

Đến chân trời thênh thang

Như trái tim hóa vàng

Mẹ một đời không nói

Suối nguồn không hề cạn

Trăng tuyệt vời sáng soi

trần minh hiền orlando ngày 4 tháng 5 năm 2012


POEM FOR MOM

I am writing this poem to dedicate for my Mom

Who is devoting all of her life for us, without expecting to be paid back

We are growing up and tend to forget where are from

We are taking everything for granted, it's time to track

Mom is quietly taking all of us, never show her exhaustion

Now we are parents, we know how hard is her sacrifice

Love is greatest art that Mom have created in her devotion

We are praying the best for Mom and planning for this surprise

trần minh hiền orlando May 4, 2012

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.