Jan 24, 2021

Đường thi Trung Quốc

Kế khâu lãm cổ
Trần Tử Ngang 陳子昂 (661-702) * đăng lúc 08:08:16 PM, Mar 14, 2015 * Số lần xem: 1482
Hình ảnh
#1

薊丘覽古

南登碣石舘,
遙望黃金臺。
邱陵盡喬木,
昭王安在哉。
霸圖悵已矣,
驅馬復歸來。


Kế khâu lãm cổ

Nam đăng Kệ Thạch quán,
Dao vọng Hoàng Kim đài.
Khâu lăng tận kiều mộc
Chiêu Vương an tại tai
Bá đồ trướng dĩ hĩ,
Khu mã phục qui lai.

Lên gò Kế xem cảnh năm xưa

Trèo lên quán Kệ Thạch ở phía nam,
Nhìn ra xa có đài Hoàng Kim.
Trên đồi gò cây cao mọc phủ kín hết,
Vua Chiêu Vương nay yên nghỉ tại nơi đâu?
Cơ đồ bá chủ nghĩa đến mà buồn thay.
Đánh ngựa ta lại quay trở về.


Gò Kế xem cảnh năm xưa

Trèo lên Kệ Thạch quán nam,
Xa xa trông ngóng Hoàng Kim có đài.
Cây cao phủ hết quanh đồi.
Vua Chiêu ngày trước nay thời nơi nao?
Cơ đồ bá chủ còn đâu!
Nhớ ai đánh ngựa ta âu lại về.
(Tản Đà dịch)

            
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.