Feb 25, 2021

Đường thi Trung Quốc

Xích Bích hoài cổ
Tô Ðông Pha - Tô Thức - 蘇軾 * đăng lúc 03:01:52 PM, Feb 27, 2011 * Số lần xem: 3607
Hình ảnh
#1

念奴嬌(赤壁懷古)

大江東去,
浪淘盡、
千古風流人物。
故壘西邊,
人道是、
三國周郎赤壁。
亂石崩雲,
驚濤拍岸,
卷起千堆雪。
江山如畫,
一時多少豪傑。

遙想公瑾當年,
小喬初嫁了,
雄姿英發。
羽扇綸巾,
談笑間、
强虜灰飛煙滅。
故國神游,
多情應笑我,
早生華髮。
人生如夢,
一尊還酹江月。


蘇軾
全宋詞Niệm nô kiều (Xích Bích hoài cổ )

Đại Giang đông khứ ,
Lãng đào tận 、
Thiên cổ phong lưu nhân vật .
Cố lũy tây biên ,
Nhân đạo thị 、
Tam Quốc Chu Lang Xích Bích .
Loạn thạch băng vân ,
Kinh đào phách ngạn ,
Quyển khởi thiên đôi tuyết .
Giang san như họa ,
Nhất thời đa thiểu hào kiệt .

Dao tưởng Công Cẩn đương niên ,
Tiểu Kiều sơ giá liễu ,
Hùng tư anh phát .
Vũ phiến luân cân ,
Đàm tiếu gian 、
Cường lỗ khôi phi yên diệt .
Cố quốc thần du ,
Đa tình ứng tiếu ngã ,
Tảo sanh hoa phát .
Nhân sinh như mộng ,
Nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt .


Tô Thức


Dịch thơ :

Niệm nô kiều ( Nhớ Xích Bích xưa )

Sông dài băng chảy về đông
Sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay
Mờ mờ lũy cũ phía tây
Tam phân Xích Bích hùng tài Chu Lang
Sụt mây đá loạn ngổn ngang
Ba đào cuồng nộ tràn lan vỡ bờ
Ngàn ngàn cột tuyết lặng lờ
Bức tranh sông núi như thơ rạng ngời
Bao nhiêu hào kiệt một thời
Tài xưa Công Cẩn tuyệt vời biết bao
Tiểu Kiều mới cưới hôm nào
Anh hùng tư cách ra vào ung dung
Quạt là khăn lụa thong dong
Phá tan giặc mạnh đương trong nói cười
Giặc kia khói diệt tro bay
Trên sông nước cũ hồn ai trở về
Đa tình cười lão mải mê
Tóc đà sớm bạc về đâu thân già
Đời người như giấc mộng qua
Sông trăng chén rượu gọi là quý nhau.


Phan Lang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Xích Bích hoài cổ
Cố Hương Feb 27, 2011
赤壁懷古

漢室河山鼎勢分,
勤王誰肯顧元勳。
不知征伐由天子,
唯許英雄共使君。
江上戰餘陵是穀,
渡頭春在草連雲。
分明勝敗無尋處,
空聽漁歌到夕曛。

崔塗
卷679_72

簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷六百七十九(私人公益全文免費下載)
Bài 72

Xích Bích hoài cổ

Hán thất hà sơn đỉnh thế phân,
Cần vương thùy khẳng cố nguyên huân.
Bất tri chinh phạt do thiên tử,
Duy hứa anh hùng cộng sứ quân.
Giang thượng chiến dư lăng thị cốc,
Độ đầu xuân tại thảo liên vân.
Phân minh thắng bại vô tầm xứ,
Không thính ngư ca đáo tịch huân.

Thôi Đồ


Dịch :

Nhớ Xích Bích xưa

Núi sông nhà Hán thế ba chân
Giúp vua đâu kể đến công thần
Chinh phạt chư hầu do thiên tử
Hùng cứ gồm ta với sứ quân
Gò khe còn đó sau trận chiến
Mây cỏ liền nhau trước sắc xuân
Tìm đâu ra chỗ xưa tranh thắng
Chỉ nghe chài hát lúc chiều buông.

Phan Lang

Trích từ “ Thư Viện Toàn Cầu ”

************************

赤壁歌送別

二龍爭戰決雌雄,
赤壁樓船掃地空。
烈火張天照雲海,
周瑜于此破曹公。
君去滄江望澄碧,
鯨鯢唐突留餘跡。
一一書來報故人,
我欲因之壯心魄。

李白
卷167_7

簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷一百六十七(私人公益全文免費下載)
Bài 7

Xích Bích ca tống biệt

Nhị long tranh chiến quyết thư hùng,
Xích Bích lâu thuyền tảo địa không.
Liệt hoả trương thiên chiếu vân hải,
Chu Du vu thử phá Tào Công.
Quân khứ thương giang vọng trừng bích,
Kình nghê đường đột lưu dư tích.
Nhất nhất thư lai báo cố nhân,
Ngã dục nhân chi tráng tâm phách.

Dịch :

Bài ca Xích Bích tiễn bạn

Hai rồng tranh đấu quyết hơn thua
Thuyền lầu Xích Bích đốt tan tành
Nơi ấy Chu Du thắng Tào Tháo
Lửa rực căng mây chiếu biển xanh
Anh xuôi sông sâu nhìn nước trong
Kình nghê mạo phạm dấu còn không ?
Mọi việc thư về cho tôi biết
Chuyện xưa còn phấn khích trong lòng.

Phan Lang

Trích từ “ Thư Viện Toàn Cầu ”