Mar 19, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Nhớ Bạn
Vũ Ðức Tô Châu * đăng lúc 11:39:08 PM, Mar 04, 2011 * Số lần xem: 1283
Hình ảnh
#1

( Xuân gửi về hiền huynh
Thi sĩ Trần Vấn Lệ USA)

Bạn ở phương trời xa … ở đây
Xuân ơi! Tơ tưởng phút sum vầy
Nghìn trùng xa cách tìm đâu thấy!
Ta gửi hồn … thơ theo bóng mây.

Sài gòn, 2011
Vũ Đức Tô Châu

 

Gửi Lại Vũ Đức Tô Châu
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:17:05 AM, Feb 03, 2011 
Hình ảnh
#1

Gửi Lại Vũ Đức Tô Châu
 
Mấy chữ hồi âm viết ở đây
Xa xôi khổ thật, chỉ như vầy!
Nhớ thương lửng thửng đi vào quán
Thơ bạn treo kìa, ngó tưởng mây!
 
Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.