Jun 02, 2020

Cổ thi Việt Nam

Ghẹo cô hàng chiếu
Nguyễn Trãi - 阮 廌 * đăng lúc 09:47:14 AM, Jul 02, 2008 * Số lần xem: 1728
Ghẹo cô hàng chiếu (Nguyễn Trãi - 阮廌, Việt Nam)
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Cổ đại)

Ả ở đâu mà bán chiếu gon
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn
Xuân thu phỏng độ bao nhiêu tuổi
Đã có chồng chưa, được mấy con ?

(b>Thơ đối đáp hoạ nguyên vận của Nguyễn Thị Lộ:

Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon
Can chi ông hỏi hết hay còn ?
Xuân thu phỏng độ trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có, có chi con!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.