Jul 01, 2020

Cổ thi Việt Nam

Ðề Nam Hoa thiền phòng
Nguyễn Trãi - 阮 廌 * đăng lúc 09:42:25 AM, Jul 02, 2008 * Số lần xem: 1501
Nguyễn Trãi - 阮廌

Ðề Nam Hoa thiền phòng (Nguyễn Trãi - 阮廌, Việt Nam)
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Cổ đại)

題南花禪房

半生丘壑羨幽凄,
禪法分明聽鳥啼。
萬里南來山水遠,
一生能幾過曹溪。

Bán sinh khâu hác tiện u thê
Thiền pháp phân minh thính điểu đề
Vạn lý Nam lai sơn thủy viễn
Nhất sinh năng kỷ quá Tào Khê

Đề ở phòng thiền Nam Hoa (Người dịch: Điệp luyến hoa)

Nửa đời nương bóng chốn u thê
Phép Phật phân minh rõ chim về
Từ chốn Nam phương ngàn dặm thẳm
Mấy ai đã tới được Tào Khê ?


- Ẩn dịch nghĩa

Nửa đời chỉ thích nương thân cảnh suối gò vắng vẻ
Noi gương Thiền nghe rõ tiếng chim kêu
Sông núi xa xôi, muôn dặm từ phương Nam đến
Một đời người đã được mấy lần qua suối Tào Khê ?

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.