Feb 27, 2021

Đường thi Việt Nam

Tự mừng sinh nhật 80
Tường Linh * đăng lúc 01:53:24 PM, Nov 28, 2010 * Số lần xem: 1373
Hình ảnh
#1

 * Tặng các lão bằng hữu thân quý
TƯỜNG LINH

1.
Tớ sinh Canh Ngọ, giáp Canh Dần(*)
Tám chục năm còn vững chức dân
Sức trẻ góp xong thời vệ quốc
Đạo lành trau mãi chữ tu thân
Cường quyền, tặc phú khinh đường quỷ
Đại chí, phương tâm trọng ý thần
Sống tiếp hay là mai mốt thác
Chỉ lời chẳng lỗ. Tạ thiên ân !

2.
Hai mươi năm nữa tớ tròn trăm
Sinh nhật mong sao chẳng bị… nằm
Lão hữu xe lăn lăn đến chúc;
Cố nhân gậy chống chống về thăm
Đường xưa nắng quái đau thân kén
Tiệc mới trăng thơ thỏa ruột tằm
Tớ sống, xin đừng ai thác trước
Bạn hiền tại thế có bao lăm ?!

3.
Tuổi tớ bò lên được tám mươi
Tự cười chưa đã, sợ ai cười ?
Bút mơ tiếc mãi thi đàn cũ
Hoa nhớ thương hoài thạch thảo tươi
Tiền vệ chân xưa mang bệnh khớp
Tu thư nghề trước nhiễm căn lười (**)
Trời xui em cũng già như tớ
Khỏi ngại tương phùng bị hổ ngươi.

4.
Gió dập sóng nhồi bát thập niên
Thủ thường an phận khó bình yên
Ruộng vườn cố lý đành buông mất
Tình nghĩa thân bằng ráng giữ nguyên
Khó học kỳ nhông thay sắc áo
Không nghe tà đạo đổi câu nguyền
Còn trời còn đất còn tâm huyết
Vẫy bút cả cười trước nghiệp duyên £

Sài Gòn, sinh nhật năm Canh Dần – 2010
TƯỜNG LINH

________

(*) Giáp 10 Thiên Can : Canh Ngọ (1930) – Canh Dần (2010)
(**) Trước 1975 làm Trưởng ban Tu thư tại một Nhà xuất bản có nhà in lớn.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.