Jun 19, 2024

Đường thi Việt Nam

Cảm cựu kiêm trình Cần chánh học sĩ Nguyễn hầu
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 10:07:22 PM, Nov 21, 2010 * Số lần xem: 2166

 

 


 

       Hầu Nghi Xuân Tiên Điền nhân

        

       Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung,
       Mượn ai tới đấy gửi cho cùng.
       Chữ tình chốc đã ba năm vẹn,
       Giấc mộng rồi ra nửa khắc không.
       Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập,
       Phấn son càng tủi phận long đong.
       Biết còn mảy chút sương siu (1) mấy
       Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong.


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.