Sep 24, 2023

Đường thi Việt Nam

Mắng Học Trò Dốt I & II
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 10:03:04 PM, Nov 21, 2010 * Số lần xem: 2405
     Mắng Học Trò Dốt I

    Khéo léo đi đâu lũ ngẩn ngơ?
    Lại đây cho chị dạy làm thơ.
    Ong non ngứa nọc châm hoa rữa,
    Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa.


  


 

     Mắng Học Trò Dốt II

    Dắt díu đưa nhau đến cửa chiền
    Cũng đòi học nói, nói không nên,
    Ai về nhắn bảo phường lòi tói,
    Muốn sống đem vôi quét trả đền.


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.