Jun 23, 2024

Đường thi Việt Nam

Khóc Tổng Cóc / Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 10:01:14 PM, Nov 21, 2010 * Số lần xem: 3607
     Khóc Tổng Cóc

    Chàng Cóc ơi ! Chàng cóc ơi !
    Thiếp bén duyên chàng có thế thôi
    Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
    Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.


  


 

     Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường

    Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi !
    Cái nợ ba sinh đã trả rồi,
    Chôn chặt văn chương ba thước đất,
    Tung hê hồ thỉ bốn phương trời.
    Cán cân tạo hóa rơi đâu mất,
    Miệng túi càn khôn khép lại rồi
    Hăm bảy tháng trời đà mấy chốc,
    Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi !

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.