Sep 23, 2023

Đường thi Việt Nam

Dệt Cưởi
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 09:58:21 PM, Nov 21, 2010 * Số lần xem: 2268

Dệt Cưởi


       Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau
       Con cò mấp máy suốt đêm thâu
       Hai chân đạp xuống năng năng nhắc,
       Một suốt đâm ngang thích thích mau.
       Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả,
       Ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau.
       Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ,
       Chờ đến ba thu mới dãi màu.


        

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.