Dec 01, 2023

Thơ trào phúng

Sư Hổ Mang
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 09:53:09 PM, Nov 21, 2010 * Số lần xem: 3064
Hình ảnh
#1
     Sư Bị Ong Châm

    Nào nón tu lờ nào mũ thâm
    Đi đâu không đội để ong châm ?
    Đầu sư há phải... "gì" bà cốt,
    Bá ngọ con ong bé cái nhầm.


  


 

     Sư Hoang Dâm

    Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
    Vị gì một chút tẻo tèo teo
    Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc
    Trái gió cho nên phải lộn lèo.
     Sư Hổ Mang

    Chẳng phải Ngô mà chẳng phải ta
    Đầu thì trọc lốc, áo không tà.
    Oản dâng trước mắt dăm ba phẩm,
    Vải nấp sau lưng sáu bảy bà.
    Khi cảnh, khi tiu, khi chũm chọc,
    Giọng hì, giọng hỉ, giọng hi ha.
    Từ lâu có lẽ lên sư cụ
    Ngất nghểu toà sen nọ đó mà.


 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.