Jun 25, 2024

Đường thi Việt Nam

Lấy Chồng Chung
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 10:08:05 PM, Nov 21, 2010 * Số lần xem: 2807
Hình ảnh
#1

Lấy Chồng Chung


    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
    Năm thì mười họa hay chăng chớ,
    Một tháng đôi lần có cũng không.
    Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,
    Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
    Thân này ví biết đường này nhỉ,
    Thà trước thôi đành ở vậy xong.


     

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.