May 27, 2024

Đường thi Việt Nam

Vịnh Cái Quạt
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 09:20:47 PM, Nov 21, 2010 * Số lần xem: 2421
Hình ảnh
#1

 

Vịnh Cái Quạt


 

    Mười bảy hay là mười tám đây,
    Cho ta yêu dấu chẳng rời tay.
    Mỏng dày từng ấy, chành ba góc,
    Rộng hẹp dường nào, cắm một cay.
    Càng nóng bao nhiêu càng mát nấy,
    Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày.
    Hồng hồng má phấn duyên vì cậy,
    Chúa dấu vua yêu một cái này.


     

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.