Oct 02, 2023

Đường thi Việt Nam

Cái Quạt
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 09:14:06 PM, Nov 21, 2010 * Số lần xem: 2188

Cái Quạt


       Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,
       Duyên em dính dáng tự bao giờ.
       Chành ra ba góc da còn thiếu,
       Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa,
       Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
       Che đầu quân tử lúc sa mưa.
       Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
       Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?


        

        

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.