Sep 23, 2023

Đường thi Việt Nam

Thiếu Nữ Ngủ Ngày
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 09:35:20 PM, Nov 21, 2010 * Số lần xem: 2301
Hình ảnh
#1

Thiếu Nữ Ngủ Ngày


    

     Muà hè hây hẩy gió nồm đông,
     Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
     Lược trúc chải cài trên mái tóc,
     Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
     Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
     Một lạch Đào nguyên suối chửa thông.
     Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
     Đi thì cũng dở, ở không xong.

  Ý kiến bạn đọc

  Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.