Oct 26, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Cảm Đề
Vũ Hoàng Chương * đăng lúc 12:39:12 AM, Jul 01, 2008 * Số lần xem: 1382
Hình ảnh
#1
Hồ đã tan thây sóng Bạch-Đằng
Minh còn mất vía ải Chi-Lăng
Ấy gươm Trần-tướng truyền Lê-đế?
Hay chỉ hồn thiêng nước Việt chăng?

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.