Oct 19, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Nguyện Cầu
Vũ Hoàng Chương * đăng lúc 07:52:00 AM, Sep 26, 2009 * Số lần xem: 1497
Hình ảnh
#1

Nguyện Cầu

Ta còn để lại gì không
Kìa non đá lở, này sông cát bồi
Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước xa xôi dặm về
Trông ra bến hoặc bờ mê
Nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương
Ta van cát bụi trên đường
Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này
Ðể ta tròn một kiếp say
Cao xanh liều một cánh tay níu trời
Thơ ta chẳng viết cho đời
Không vang nhịp khóc dây cười nào đâu[1]
Tâm hương đốt nén linh sầu
Nhớ quê dằng dặc ta cầu đó thôi
Ðêm nào ta trở về ngôi
Hồn Thơ sẽ hết luân hồi thế gian
Một phen đã nín cung đàn
Nghĩ chi còn mất hơi tàn thanh âm.

Chép theo thi phẩm Cảm Thông

[1] Trong thi phẩm Rừng Phong, hai câu này nguyên thủy là

Nói chi thua được với đời
Quản chi những tiếng ma cười đêm sâu

 

Vũ Hoàng Chương
(Rừng Phong - 1954

------

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.