Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Đêm mưa viếng chùa (thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 11:41:40 AM, Oct 12, 2010 * Số lần xem: 1529
Hình ảnh
#1

 


(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)

Đêm tàn bước chậm khẽ chân đùa
Lại đến cùng nhau đợi viếng chùa
Thềm nhạt ánh khuya trời khuyết nguyệt
Thoảng xa mây nhạt cảnh tan mưa
Thêm đầy tiếng ước lời van vái
Lặng khuất tâm kinh mõ vọng đưa
Ênh nhẹ gió quanh vờn ngọc điện
Đêm buồn giấc mộng gửi sương đùa

Đông Hòa NCH
10.10.2010

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.